وسایل و اشیاء (کارتهای دید آموز)

سایر عناوین : دید-آموز فلش-کارت
40,000 تومان

مجموعه فلش کارت اموزشی وسایل و اشیاء (کارتهای دید آموز) به معرفی وسایل و اشیاء پرکاربرد به همراه تصاویر به کودکان می‌پردازد.

رده‌ی سنی : ۳تا۷سال

موضوع : معرفی وسایل و اشیاء به همراه تصویر

خلاصه‌ی وسایل و اشیاء (کارتهای دید آموز):

محصولات مرتبط