فعلها-۱ (کارتهای دید آموز)

سایر عناوین : دید-آموز فلش-کارت
40,000 تومان

کارتهای دید آموز فعلها-۱ مجموعه‌ای از فلش کارتهای آموزشی می‌باشد که به اموزش افعال پرکاربرد به همراه تصاویر به کودکان می‌پردازد.

رده‌ی سنی : ۳تا۷سال

موضوع : آموزش افعال پرکاربرد به همراه تصاویر

خلاصه‌ی فعلها-۱ (کارتهای دید آموز):

محصولات مرتبط