فلش‌کارت تقویت هوش نوزاد

فلش‌کارت تقویت هوش نوزاد چیست :

فلش‌کارت‌های تقویت هوش نوزاد تعدادی کارت دو رو و براق هستند که به منظور تحریک و تقویت هوش دیداری نوزادان استفاده می‌شود.
تصاویر روی این فلش‌کارتها اغلب به رنگ‌های سیاه و سفید و یا رنگهایی است که کنتراست بالایی دارد.
این تصاویر ، مدلی ساده از اشیای مهمی است که نوزاد در پیرامونش با آنها برخورد می‌کند مانند : خورشید ، درخت ، سیب و ...
در یک سمت کارت، پس‌زمینه به رنگ سفید بوده و شی مورد نظر به رنگ سیاه دیده می‌شود.
با برگرداندن کارت‌ها به پشت همان شی را با رنگ سفید و پس‌زمینه سیاه مشاهده خواهیم کرد.

فلش‌کارت‌های تقویت هوش نوزاد در چه فاصله‌ای از چشم نوزاد نگاه داریم؟

در روزهای ابتدایی تولد ، چشم نوزادان تنها قادر است اشیایی را ببیند که در فواصل 20 تا 30 سانتی‌متری قرار گرفته .
اما از ماه دوم به بعد والدین می‌توانند این کارت‌ها را در فاصله‌ی کمی دورتر نیز نگاه دارند.

مزایای خرید فلش‌کارتهای تقویت هوش نوزاد:


سیستم بینایی نوزادان هنگام تولد به طور کامل رشد نیافته است از این رو نوزادان در بدو تولد نمی‌توانند به خوبی کودکان ، بزرگترها و یا محیط اطرافشان را ببینند .
زمانیکه یک نوزاد تازه متولد می‌شود دید محدودی دارد. او محیط پیرامونش را به صورت تار و فقط تا چند سانتی‌متر جلوتر از خودش را می‌تواند ببیند.
بنابراین با خرید فلش‌کارتهای تقویت هوش نوزاد والدین می‌توانند به بهبود و رشد بینایی نوزادان کمک کنند.
همچنین با استفاده از این تصاویر می‌توانند تجربه‌ای لذت‌بخش از درک تصاویر و محیط پیرامون را برای نوزادشان رقم بزنند.

پرورش هوش دیداری و مهارت‌های مغزی نوزاد با فلش‌کارتهای تقویت هوش نوزاد:


نشان دادن تصاویری که سیاه و سفید است و یا از رنگ‌هایی در آن استفاده شده که کنتراست بالایی دارد ، به نوزادان یکی از روشهایی است
که به رشد و بهبود توانایی دیداری آنها کمک می‌کند.
به کمک این تصاویر که از اشیای پیرامون ، بدور از جزییات و ساده کشیده شده‌اند و تشخیص آنها برای نوزادان آسان است، او می‌آموزد که از اطلاعاتی که توسط
چشم‌ها به مغز فرستاده می‌شود برای درک محیط اطرافش و ارتباط با دنیای بیرون استفاده کند.

تاثیر فلش‌کارتهای سیاه و سفید تقویت هوش نوزاد :


نوزادان تازه متولد شده با نگاه کردن به تصاویر سیاه و سفید :
- تمرکز کردن را می‌آموزند .
- درک عمیق در آنها شکل می‌گیرد.
- هماهنگی چشم و دست در آنها تقویت خواهد شد.
- به اشیا و افرادی که در پیرامونشان هستند دقت می‌کنند.

مشاهده بیشتر